Privacy- en cookieverklaring Quebble

Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 januari 2019.

Pelosa Network Engineering B.V. (verder: Pelosa) hecht veel waarde aan jouw privacy. Via het programma Quebble (bereikbaar via onder andere www.quebble.com) worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst door Pelosa. Wij willen jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Dit houdt in dat wij elke gegevensverwerking in overeenstemming met de privacywetgeving hebben gebracht:

 • Wij leggen onze doeleinden duidelijk vast voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Wij slaan zo min mogelijk persoonlijke gegevens op en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Wij vragen expliciet toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Wij treffen de nodige beveiligingsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Wij respecteren jouw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring maken wij duidelijk wat wij middels Quebble precies doen met informatie die wij over jou te weten komen. Wij, Pelosa, zijn in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke (dat betekent dat wij de doeleinden van de verwerking van jouw gegevens bepalen en wij de middelen daarvoor aanwijzen) en in sommige gevallen verwerker (in dat geval geeft een andere partij ons de opdracht om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om deze op te slaan in Quebble). Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, kun je bij ons terecht met vragen over jouw persoonsgegevens. In de andere gevallen kun je terecht bij de instelling waarbij je bent aangesloten.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens. Dit doen wij voor verschillende doeleinden. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom en op welke grond.

Quebble voor ouders

Wanneer je gebruik maakt van Quebble verwerken wij verschillende gegevens van jou. Wij willen je de mogelijkheid geven om contact te leggen met leerkrachten of pedagogisch medewerkers of andere begeleiders van jouw kind. Andere gebruikers van Quebble kunnen je vinden. Wanneer andere Quebble gebruikers je zoeken en vinden, krijgen zij jouw voor- en achternaam en jouw (eventueel geüploade) profielfoto te zien.

Account

Om gratis gebruik te kunnen maken van de diensten van Quebble vragen wij je om je te registreren. Door jouw registratie sluit je een overeenkomst met ons, dat je de dienst gratis mag gebruiken, mits je je aan de huisregels houdt. Om deze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Tijdens het registratieproces vragen wij de volgende gegevens van je, zodat wij contact met jou kunnen opnemen en de gevraagde diensten kunnen aanbieden:

 • gebruikersnaam en wachtwoord;
 • voor- en achternaam en die van je kind(eren);
 • geslacht en dat van je kind(eren);
 • land;
 • woonplaats;
 • geboortedatum en die van jouw kind(eren);
 • pasfoto;
 • IP-adres met timestamp.

Wij bewaren deze gegevens totdat je je account, of onderdelen in je account verwijdert, of ons verzoekt om dat voor je te doen. Sommige gegevens blijven bewaard in onze systemen, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als de wet dit ons toestaat of wij daar een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij hebben. In die gevallen zullen we de gegevens uiteraard zoveel mogelijk afschermen en waar mogelijk pseudonimiseren.

Heen- en-weerschriftje

Wanneer je het heen-en-weerschriftje wilt gebruiken, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Deze gegevens zijn nodig zodat andere Quebble-leden jou kunnen vinden. Op deze manier kunnen wij de overeenkomst met jou uitvoeren. Jouw profiel is niet vindbaar voor zoekmachines en de gegevens over jouw kind zijn niet zichtbaar voor andere Quebble-leden. Wij verwerken in ieder geval:

 • je accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • de gegevens in je account (zie hierboven);
 • de inhoud van de gestuurde en ontvangen heen-en-weerschriftjes en eventueel geüploade afbeeldingen;
 • gegevens over door jou toegevoegde ouders of voogden.

Wij bewaren deze gegevens totdat je je account, of onderdelen in je account verwijdert, of ons verzoekt om dat voor je te doen. Sommige gegevens blijven bewaard in onze systemen, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als de wet dit ons toestaat of wij daar een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij hebben. In die gevallen zullen we de gegevens uiteraard zoveel mogelijk afschermen en waar mogelijk pseudonimiseren.

Inschrijving

Via Quebble bieden wij je de mogelijkheid om jouw kind(eren) in te schrijven bij de bij ons aangesloten instellingen, zoals een kinderopvang, school of sportvereniging. Om de inschrijving voor je te kunnen voltooien bieden wij jou de mogelijkheid om de instelling via onze systemen de door hen gevraagde gegevens toe te sturen. Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en in sommige gevallen omdat zij daartoe een wettelijke verplichting hebben, vragen de instellingen je bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens van jouw kind, van jou en van jouw partner;
 • contactgegevens van jou en van jouw partner;
 • jouw financiële gegevens;
 • geslacht van jouw kind, van jou en van jouw partner;
 • BSN van jouw kind, van jou en van jouw partner;
 • schoolgegevens;
 • gegevens van de huisarts van jouw kind;
 • gegevens van de tandarts van jouw kind;
 • medische gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de inschrijving (allergieën, medicatie) en gegevens over de zorgverzekering.

De instelling waarbij je je kind(eren) inschrijft is de verantwoordelijke voor de via Quebble ingevulde gegevens. Die instelling bepaalt de doeleinden en de rechtsgronden, en die bepaalt ook hoe lang zij de gegevens bewaren. Wil je daar meer informatie over? Dan verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende instelling.

Gebruik van Quebble door verschillende instellingen

De instelling waarbij je bent aangesloten, kan gebruik maken van verschillende modules en programma’s van Quebble. De instelling slaat dan gegevens van jou of jouw kind op in onze systemen. De instelling kan ervoor kiezen om de gegevens met je te delen via ons systeem. Met de activatiemail die je van de instelling ontvangt kun je je bestaande Quebble account koppelen aan deze functies. Als je nog geen Quebble account hebt, dan kun je met de activatiemail een account aanmaken die dan direct is gekoppeld. Voor die functionaliteiten en persoonsgegevens in onze systemen is de instelling waarbij je bent aangesloten de verwerkingsverantwoordelijke. De instelling bepaalt namelijk het doel van het verwerken van de persoonsgegevens. Wil je daar meer informatie over? Dan verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende instelling.

Quebble voor (medewerkers van) instellingen, leraren en pedagogisch medewerkers

Account

Om gebruik te maken van de diensten van Quebble heeft de instelling waarbij je bent aangesloten een account. Binnen dit account kunnen medewerker accounts worden aangemaakt. Wij verwerken dan gegevens van jou, zodat wij contact met je kunnen opnemen en de gevraagde diensten kunnen aanbieden (uitvoering overeenkomst met jouw werkgever en met jou):

Wij bewaren deze gegevens totdat je je account, of onderdelen in jouw account verwijdert, of ons verzoekt om dat voor je te doen. De accounts worden tevens verwijderd wanneer de instelling de overeenkomst met ons opzegt.

Gebruik van Quebble door de instelling

De instelling waarbij je bent aangesloten of waarbij je werkzaam bent, kan gebruik maken van verschillende modules en programma’s van Quebble. Dit kan bijvoorbeeld een HR-tool zijn, een roostermodule of communicatiemiddel. De instelling slaat dan gegevens van jou op in onze systemen. De instelling kan ervoor kiezen om de gegevens met je te delen via ons systeem. Als je nog geen Quebble account hebt, dan kun je met de activatiemail een account aanmaken die dan direct is gekoppeld. Voor die functionaliteiten en persoonsgegevens in onze systemen is de instelling waarbij je werkzaam bent de verwerkingsverantwoordelijke. De instelling bepaalt namelijk het doel van het verwerken van de persoonsgegevens. Wil je daar meer informatie over? Dan verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende instelling of je werkgever.

Quebble voor websitebezoekers, ouders, en leraren en pedagogisch medewerkers

Contactformulier

Wij bieden op verschillende plekken binnen Quebble en op www.quebble.com contactformulieren aan. Je kunt van dit contactformulier gebruik maken om met ons in contact te treden. Om vervolgens het contactverzoek (de overeenkomst) met jou uit te kunnen voeren, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • eventueel je accountgegevens (zie hierboven);
 • jouw voor- en achternaam en wanneer opgegeven die van jouw kind(eren);
 • de aard en het onderwerp van de vraag;
 • de inhoud van je bericht.

Wij bewaren deze gegevens totdat wij het contactverzoek met jou hebben afgehandeld, en maximaal 6 maanden daarna, voor het geval hier vervolgvragen uit voort kunnen vloeien.

Je hebt ook de mogelijkheid om, als je bent ingelogd, aan te geven dat je via het contactformulier contact wilt opnemen met een instelling waarbij je bent aangesloten. Wanneer je dat hebt aangegeven, is de ontvanger van het contactformulier de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens en treden wij op als verwerker. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende instelling.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de bij jouw kind betrokken partners (zoals leraren, pedagogisch medewerkers of kinderdagverblijven), geven wij jouw persoonsgegevens en die van jouw partner of kinderen niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met jou hebben afgesproken, als je daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst met je uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • ICT-leveranciers.
Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast verstrekken wij jouw gegevens en in uitzonderlijke gevallen die van jouw kind aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dit betreft in ieder geval:
 • de Belastingdienst.

Statistieken

Van al onze systemen en tools in Quebble houden wij de prestaties bij. Wij doen dit om te controleren of de systemen voldoende geheugen hebben om het aantal gebruikers te kunnen bedienen, om het system en de tools te kunnen verbeteren en om jou optimaal de diensten te kunnen leveren, die je van ons verwacht. Dit is nodig om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en daarnaast hebben we hier een gerechtvaardigd belang bij. Het kan voorkomen dat wij voor de monitoring persoonsgegevens verwerken, zoals je IP-adres of je accountgegevens. Wij zullen dit zoveel mogelijk inperken en waar mogelijk deze gegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren.

Cookies

Wij maken zo min mogelijk gebruik van cookies. Via onze website worden alleen de puur technische en functionele cookies geplaatst, die nodig zijn om je inlogsessie te bewaren. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar mogelijk werkt het inloggen op onze website dan niet goed meer.

Plaatsende partij Doel Vervaltermijn
Pelosa Onthouden dat je bij ons bent ingelogd, zodat je toegang hebt tot de juiste onderdelen van Quebble. Per sessie

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Pelosa Network Engineering BV
Bleiswijkseweg 47
2712 PB ZOETERMEER
info@quebble.com
(079) 343 63 47